TRANG

Linh Tháp ngày về

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Linh-Thap-Ngay-Ve.mp3

Mừng ngôi nhà thánh

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Mung-Ngoi-Nha-Thanh.mp3

Truyền đạo Trung Châu

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Truyen-Dao-Trung-Chau.mp3

Hòa bước yêu thương

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Hoa-Buoc-Yeu-Thuong.mp3

Chúc nguyện lứa đôi

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Chuc-Nguyen-Lua-Doi.mp3

Về quê đạo miền trung

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Ve-Que-Dao-Mien-Trung.mp3

Đà Nẵng Đất trời hòa ca

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Da-Nang-dat-troi-hoa-ca.mp3

Nhớ ngày Ngài ra đi

Ngày Ngài ra đi dòng sông Tiền dào dạt sóng

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/03/Nho-Ngay-Ngai-Ra-Di.mp3

Chiều qua thánh đường nhớ Mẹ

Chiều loang nắng qua Thánh đường nhớ Mẹ.
Đại Hồng chung dìu dặt vọng ngân xa
Thu đang về trên trần thế hiền hòa
Gió thu nhẹ lung lay ngàn cánh lá

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/03/Chieu-Qua-Thanh-Duong-Nho-Me.mp3

Nhạc – Ra đi truyền giáo

//www.youtube.com/embed/YMVqNhaVBmA?rel=0

Nhạc – Soi dấu tiền nhân bền lòng son sắt

//www.youtube.com/embed/89QOe1MqwXg?rel=0

Gương tiền bối hướng đạo

Chân dung các vị tiền khai đại đạo