TRANG Văn thơ

Thơ nhớ tháng mười

Thơ: Tam Thanh.
Tháng mười ơi đến rồi ngày khai đạo
Trong lòng ta lồng lộng bóng cờ bay