Nhớ ngày Ngài ra đi


Sáng tác: Tam Thanh
Xin mời nghe nhạc :

 

Xem thêm chủ đề: Nhạc