NHẠC - AUDIO

NGÀY MỚI CHO CON

Bài Hát : Ngày Mới Cho Con Nhạc và lời: Tam Thanh

VUN NỀN ĐẠO ĐỨC

Ngày mai tươi sáng khi chúng ta hiệp vầy chung tay. Ngày mai tươi sáng khi chúng ta đồng lòng hôm nay Thế giới hòa bình, chung sống chân tình, an vui gia đình. Bắt đầu cuộc hành trình tu thân.

Dâng Lễ Mùa Xuân

Xuân Hòa Ca

Xuân Vui Thầy Lại Riêng Buồn

Mùa Vui Thánh Ân

Xuân Ước Nguyện

Xuân Vĩnh Hằng

Ngày đầu xuân

Xuân hồng ân

Nhớ ngày Đức Ngô liễu đạo (song ca)

Soi dấu tiền nhân (tốp ca)