TRANG Sử đạo

Vài sự kiện huyền diệu trong công cuộc truyền đạo Trung Kỳ

Trong ơn cứu độ kỳ ba, sự vận chuyển của Các Đấng Thiêng liêng trong buổi ban đầu mở Đạo rất huyền vi mầu nhiệm. Đã không biết bao nhiêu con người trở thành tín đồ Cao Đài, bao nhiêu vùng đất trở thành vùng Đạo là nhờ phần lớn đến yếu tố thiêng liêng nhiệm mầu hiển hiện dẫn dắt

Đi tìm thông tin về vị Điển ký trong đoàn Tứ Linh: Thân Đức Giang

Sau một số lần, trong nhiều năm tìm tư liệu về chư vị tiền bối có công trong giai đoạn sứ mệnh đem Đạo về Trung, chúng tôi vẫn còn canh cánh bên lòng những thông tin còn thiếu sót về rất nhiều người. Trong ấy, có một vị là điển ký của đoàn Tứ linh đồng tử – Thân Đức Giang, con rễ của bà Mục Cưu.

Còn đó những trăn trở

Tìm về dấu tích công cuộc truyền đạo Trung Kỳ, nơi ở của gia đình bà Mục Cưu, ông Xã Xước tại làng Bất Nhị, thân sinh của hai trong bốn vị Tứ Linh Đồng Tử

Hồi ký Thanh Long Lương Vĩnh Thuật

Hồi ký của Đạo Trưởng Thanh Long, Đạo Trưởng Thanh Long sinh vào ngày 13-2 năm Mậu Ngọ (Thứ 2, 25-3-1918) Tại làng Kỳ Lam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tên tộc là Lương Tam Sách, tên đi học Lương Hữu Thành.