VUN NỀN ĐẠO ĐỨC


Xin mời nghe nhạc : 

Bài Hát: Vun Nền Đạo Đức

Nhạc Và Lời: Tam Thanh

 

Ngày mai tươi sáng khi chúng ta hiệp vầy chung tay.

Ngày mai tươi sáng khi chúng ta đồng lòng hôm nay

Thế giới hòa bình, chung sống chân tình, an vui gia đình

Bắt đầu cuộc hành trình tu thân.

Đều chân tiến bước ” kêu gọi nhau tập rèn đạo đức”

Đường lên phía trước “dặn dò nhau hun đúc tinh thần”

Đất nước thanh bình, nhân sinh an lành

Vinh danh Cao Đài, khắc ghi lời Thầy tiến đức thu thân

ĐK:

Con xin tuân vâng Thánh hội nhiệm màu,

Con xin tuân vâng lời Thầy dạy dỗ

Con xin tuân vâng  pháp quyền cứu độ

Hiệp nhau vun nền đạo đức gắng công.

Con xin tuân vâng sứ mệnh Đạo trời

Con xin tuân vâng theo Thầy mở lối

Xin cho muôn nơi phước hồng rưới gội

Đạo đức vun nền thế giới nhà chung.

Xem thêm chủ đề: Nhạc