TRANG Tin tức

Giáo Lý Cao Đài Căn Bản

Mục lục 1. Vì sao con người cần phải có đạo? 2. Một tôn giáo như thế nào là phù hợp cho thời đại ngày nay? 3. Vì sao có đạo Cao Đài? 4. Đạo Cao Đài còn có tên gọi đầy đủ là gì? Giải thích ý nghĩa của tên gọi đó? 5. Mục […]

Đi tìm thông tin về vị Điển ký trong đoàn Tứ Linh: Thân Đức Giang

Sau một số lần, trong nhiều năm tìm tư liệu về chư vị tiền bối có công trong giai đoạn sứ mệnh đem Đạo về Trung, chúng tôi vẫn còn canh cánh bên lòng những thông tin còn thiếu sót về rất nhiều người. Trong ấy, có một vị là điển ký của đoàn Tứ linh đồng tử – Thân Đức Giang, con rễ của bà Mục Cưu.

Còn đó những trăn trở

Tìm về dấu tích công cuộc truyền đạo Trung Kỳ, nơi ở của gia đình bà Mục Cưu, ông Xã Xước tại làng Bất Nhị, thân sinh của hai trong bốn vị Tứ Linh Đồng Tử

Một thời mãi nhớ

Quá trình hình thành thanh niên Hưng Đạo những năm sau 1975 và tâm huyết của huynh trưởng Trần Xoài…

ĐÓA SEN HỌ NGÔ

Đức Ngô Văn Chiêu (1878 – 1932) là môn đệ đầu tiên của Đạo Cao Đài. Thượng Đế tá danh Cao Đài là chủ, ở Phú Quốc lại cho Ngài Ngô tìm dấu thờ và hiện một Con Mắt sáng chói cho Ngài Ngô thấy để tin thờ Thượng Đế qua Thiên Nhãn…

Họ Đạo Nam Trung Hòa

Sau khi xây dựng hai ngôi Thánh sở đầu tiên là Thanh Quang và Từ Quang, Ơn trên lại giao cho nhiệm vụ “Thượng cờ quy nhứt minh chơn Đạo”, ấy là nhiệm vụ lớn lao cần có sự chung lo toàn thể môn đệ Cao Đài khắp Bắc Trung Nam. Do đó, khi Thiêng liêng gắn cho hiệu thất Nam Trung Hòa là đã hé mở Thiên ý. Nơi đây là địa điểm gặp gỡ hiệp hòa giữ các hướn đạo và nhơn sinh của hai miền Nam Trung, mà ngài Lê Trí Hiển là một trong những tiền bối có công lớn trong việc xây dựng Nam Trung Hòa

Họ Đạo Từ Quang

Thánh thất Từ Quang được Ơn Trên ban hiệu vào ngày 01/12/Giáp Tuất(1934) và khánh thành vào ngày 15/05/Bính Tý(1936). Thánh thất Từ Quang nơi sinh ra quý anh lớn Như Sơ, Thừa sử Hồ Tân Sinh tiếp nối đạo mạch Trung Kỳ

Họ Đạo Thanh Quang

Thánh tịnh Thanh Quang được khánh thành vào ngày 01/06/Ất Hợi (1935) là Thánh sở đầu tiên tại Quảng Nam, mở đầu sứ mạng truyền Đạo về Trung của đoàn Tứ linh đồng tử .

Kỷ niệm 20 năm tu tập sinh tại TP Hồ Chí Minh

Lễ Khánh thành Thánh Thất Trung Thuận

Lớp giáo lý hè và lễ tu tập thành nhân

Hội trại mùa hè