Họ Đạo Nam Trung Hòa


HỌ ĐẠO NAM TRUNG HÒA

Địa chỉ: Thôn Tư, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn.

ĐT: 05103741505

Hình ảnh

Thanh thát Nam Trung Hòa

 Thánh thất Nam Trung Hòa

 Tổ chức họ đạo

Đầu Họ Đạo qua các thời kỳ:

 • Ngài Lê Trí Hiển, chủ thất (1937-1943).
 • Ngài Lương Như Lý – Cửu Hiền (1943-1945).
 • Lê Như Hùng, Cửu Khải (1945-1954).
 • Lễ sanh Thượng Lý Thanh (1954-1960).
 • Lễ sanh Ngọc Chi Thanh (1960-1965).
 • Lễ sanh Thượng Lăng Thanh (1965-1972).
 • Khiếm khuyết ĐHĐ (1972-1975).
 • ĐH. Lê Như Tùng (Ông Kiệm): Xử lý ĐHĐ (1975-1977).
 • TSQ. Nguyễn Trân, xử lý ĐHĐ (1977-1990).
 • Lễ Sanh Thái Khoan Thanh (1990-1999).
 • Lễ Sanh Thái Hiền Thanh (1999-2005).
 • Lễ Sanh Ngọc Long Thanh (2005-…).
 • Nứ Lễ Sanh Nguyễn Hương Kệ, chỉ đạo nữ phái.

Số tín đồ: 374 người.

Các tầng bậc công phu: Linh châu, Tướng châu, Tâm châu, Tam Bảo Hoàn châu.

Các Xã Đạo: Túy La, Thượng Phước, Tư Phú, Lệ Trạch.

Vài nét về lịch sử Họ Đạo

Thánh hiệu Nam Trung Hòa là do Ơn Trên ban vào 25/11/Bính Tý (1936). Tư thất của ngài Lê Trí Hiển trở thành Thánh thất Nam Trung Hòa.Khoảng 1954-1962, Thánh thất được xây dựng tại làng Túy La, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn. Năm 1966, bổn đạo di cư ra Đà Nẵng, Hội An…Họ Đạo lập cơ sở Thánh thất tại Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, mái lợp bằng tôn, vách che bằng ván. Năm 1975, bổn đạo mượn nhà Tùng Sĩ Quân Nguyễn Trân làm nơi sinh hoạt lễ bái. Năm 1995, Thánh thất được xây dựng tạm tại làng Túy La bằng cột gỗ, mái tôn, vách tre. Ngôi tam đài hiện nay được hoàn thành vào năm Canh Thìn (2000).

Họ Đạo Nam Trung Hòa giữ vai trò lịch sử trong cơ đồ Truyền Giáo, nơi liên giao các chi phái đạo ở miền Nam với cơ Đạo miền Trung. Ngày 25/11/Bính Tý (1936), đón tiếp Bảo pháp Trần Thảnh Thơi thuộc phái Tiên Thiên, mang Thánh lệnh từ miền Nam ra trao cho các Hướng đạo miền Trung. Ngày 20/7/Đinh Sửu (1937), tiếp nhận bảng “Nội luật Thánh tòa khai giáo Bắc Trung” do hai Đồng tử Bảo pháp Trần Thảnh Thơi và Huỳnh Cần Kiệm chuyển từ trong Nam ra. Ngày 07/01/Mậu Dần (1938), tiếp gia đình ông bà Huỳnh Văn Phát từ Thánh tịnh Minh Kiến Đài (Gò Vấp, Sài Gòn) vâng Thánh lệnh mang theo đồng tử ra Trung để thiết lập đàn cơ phong Thánh đầu tiên cho các hướng đạo miền Trung. Trung tuần tháng 2/Mậu Dần (1938), tiếp các chức sắc cao cấp phái Tiên Thiên là Ngọc Chưởng pháp Nguyễn Thế Hiển, Thượng Đầu sư Đoàn Văn Bản, ra thăm viếng chức sắc và bổn đạo miền Trung họp bàn kế hoạch yểm trợ cho việc phát triển cơ đạo nơi đây.

Đàn tại Trung Hưng Bửu Tòa, 190/01/Đinh Dậu. Ơn Trên dạy:

“Nơi Nam Trung gắng thâu ma cảnh,

Diệt trần tình xa lánh mùi dơ;

Ban cho hồng huệ bây giờ,

Nay lo hơn trước qua bờ Thiêng liêng”.

Bản đồ

Ghi chú

Xem thêm chủ đề: Các họ đạoTin tức