Họ Đạo Từ Quang


HỌ ĐẠO TỪ QUANG

Địa chỉ: Xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0510 3 744129

Hình ảnh

tu quang 4

Thánh Thất Từ Quang

Tổ chức họ đạo

Đầu Họ Đạo qua các thời kỳ:

  • Phối Sư Thái Sơ Thanh và Thừa Sử quân Hồ Tân Sinh (chưa có Đầu Họ Đạo, chức danh là Hội Trưởng) lần lượt lãnh đạo (1936-1954)
  • Giáo Hữu Thượng Đào Thanh (195-1956)
  • Lễ Sanh Ngọc Đại Thanh (1956-1965)
  • Lễ Sanh Ngọc Quang Thanh (1965-1987)
  • Lễ Sanh Thượng Cho Thanh (1987-1999)
  • Lễ Sanh Thái Phước Thanh, xử lý Đầu Họ Đạo (1999-2000)
  • Chánh Trị Sự Nguyễn Phi Hương, xử lí Đầu Họ Đạo (2000-2001)
  • Lễ Sanh Thượng Có Thanh (2001-….)
  • Nữ Lễ Sanh Văn Hương Dũ, chỉ đạo nữ phái

Số tín đồ: 232 tín đồ

Các bậc công phu: Linh Châu, Tướng châu, Tâm Châu, Tam Bảo Hoàn châu

Xã Đạo: 4 ( Thi Nhơn, Cẩm Lậu, Bàn Lãnh, Tố An)

Vài nét về lịch sử Họ Đạo

Ơn Trên ban hiệu Thánh thất Từ Quang ngày 01/12/Giáp Tuất(1934).

Ngày 15/05/Bính Tý(1936), khánh thành Thánh Sở.

Đàn cơ đêm 01/12/Giáp Tuất (1934), Đức Lý Giáo Tông giáng dạy và ban cho nhà cụ Trần Công Trác (cụ Xã Xước người làng Bất Nhị, phủ Điện Bàn) Thánh hiệu Từ Quang Thánh thất. Mở đầu đường lối Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, nên từ đó về sau chỉ có Thánh Thất mà không có Thánh Tịnh nữa. Năm 1936 Ngài Nguyễn Đán sau khi nhập môn thời gian ngắn, vào đầu tháng 3 năm Bính Tý (1936), ngài muốn lập Thánh sở, Thiêng liêng chuẩn y. Có điều thay vì ban cho Thánh hiệu mới thì Ơn Trên lại hỏi ý kiến ngài Trần Công Bang có đồng ý chuyển hiệu Thánh thất Từ Quang từ Quang về ngôi Thánh sở mới ở làng Phú Bông hay không. Dĩ nhiên ngài Trần Công Bang đồng ý.

Ngài Nguyễn Đán hiến một ngôi nhà gỗ, dựng Thánh sở trên 2 sào đất của đạo tỷ Lê Thị Tịnh ( bà Xá Nho). Đến ngày 15/05/Bính Tý (1936) tổ chức lễ khánh thành Thánh thất Từ Quang. Năm 1955 được tái lập lần thứ 3 tại Làng Cẩm Lậu, Điện Bàn, Quảng Nam với hữu hình nhị đài. Sau những năm thăng trầm lịch sử, chiến tranh tàn phá, năm 1992 kiến tạo thánh sở mới. Năm 1998 hoàn tất ngôi nhị đài và Báo ân từ, hội trường. Đến nay việc tạo lập ngôi tam đài đã hoàn mãn.

Từ Thánh địa này đã có hang ngàn người nhập môn cầu đạo, trong đó nhiều vị về sau đã trở thành chức sắc trung kiên với sứ mạng Trung Hưng chánh pháp như quý ngài Thái Sơ Thanh, Thừa Sử Quân Hồ Tân Sinh…

Đàn tại Trung Hưng Bửu Toàn, 19/01/Đinh Dậu, Ơn Trên dạy :

“Từ Quang thất sẵn sàngThánh huệ

Xây dựng phần tâm thể cho cao;

Bắc cùng lốm đốm những hào,

Thầy ban ân tứ tín đồ rán tu.”

 

Xem thêm chủ đề: Các họ đạoTin tức