TRANG

Đạo là cốt nơi tâm thanh tịnh

Phước Thiện, Tý thời 14/3/Quí Mẹo – 1963      THI: Trần ai ai đã biết tâm ai, Hưng vượng ở nơi kẻ đức tài, Đạo pháp trau giồi lòng tịnh định, Vương minh đại nghiệp bởi công dày. Bản Thánh chào chư Thiên sắc, chư phận sự. Hôm nay bản Thánh vâng lệnh của Đức […]

Trông về quê mẹ

GS. THƯỢNG LIÊM THANH Chúng ta thường nghe câu ca dao: Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Đây là hình ảnh người con gái ra đi lấy chồng, suốt ngày quần quật lo cho giang san nhà chồng, chiều về có chút rảnh rỗi, ra ngõ sau […]

Chơn tâm thanh tịnh đạo huỳnh hoát khai

Tịnh Đường, 23/10/Quý Mẹo – 1963 THI: Diêu Trì Kim Mẫu giáng đàn trung, Mừng trẻ hôm nay được ngộ phùng; Giữa cảnh đông về trời lạnh lẽo, Đạo Trời gặp lúc phải lo chung. Chung xây sự nghiệp của Thầy Trời, Đạo pháp gieo truyền khắp mọi nơi; Nam nữ gắng lo tròn nhiệm […]

Tân luật pháp chánh truyền

Tìm về nơi Khai Minh Đại Đạo

Tìm hiểu về Đức Chúa Giê Su

Tìm hiểu kinh cúng tứ thời

Hồi ký Thanh Long Lương Vĩnh Thuật

Hồi ký của Đạo Trưởng Thanh Long, Đạo Trưởng Thanh Long sinh vào ngày 13-2 năm Mậu Ngọ (Thứ 2, 25-3-1918) Tại làng Kỳ Lam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tên tộc là Lương Tam Sách, tên đi học Lương Hữu Thành.

Thánh ngôn hiệp tuyển

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ – Tòa Thánh Tây Ninh

Nhạc – Đường về Thầy

//www.youtube.com/embed/8r8yMt-RTQ8?rel=0

Nhạc – Bóng đò bát nhã

//www.youtube.com/embed/4ll1IJA_SIA?rel=0