TRANG

Xuân hồng ân

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Xuan-Hong-An.mp3

Nhớ ngày Đức Ngô liễu đạo (song ca)

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2015/10/Nho-Ngay-Duc-Ngo-Lieu-dao-song-ca.mp3

Soi dấu tiền nhân (tốp ca)

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2015/10/SOI-DAU-TIEN-NHAN-Top-ca.mp3

Việt Nam mở hội hoàng dương

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2015/10/Viet-Nam-Mo-Hoi-Hoang-Duong-top-ca.mp3

Giáo Lý Cao Đài Căn Bản

Mục lục 1. Vì sao con người cần phải có đạo? 2. Một tôn giáo như thế nào là phù hợp cho thời đại ngày nay? 3. Vì sao có đạo Cao Đài? 4. Đạo Cao Đài còn có tên gọi đầy đủ là gì? Giải thích ý nghĩa của tên gọi đó? 5. Mục […]

Vài sự kiện huyền diệu trong công cuộc truyền đạo Trung Kỳ

Trong ơn cứu độ kỳ ba, sự vận chuyển của Các Đấng Thiêng liêng trong buổi ban đầu mở Đạo rất huyền vi mầu nhiệm. Đã không biết bao nhiêu con người trở thành tín đồ Cao Đài, bao nhiêu vùng đất trở thành vùng Đạo là nhờ phần lớn đến yếu tố thiêng liêng nhiệm mầu hiển hiện dẫn dắt

Đi tìm thông tin về vị Điển ký trong đoàn Tứ Linh: Thân Đức Giang

Sau một số lần, trong nhiều năm tìm tư liệu về chư vị tiền bối có công trong giai đoạn sứ mệnh đem Đạo về Trung, chúng tôi vẫn còn canh cánh bên lòng những thông tin còn thiếu sót về rất nhiều người. Trong ấy, có một vị là điển ký của đoàn Tứ linh đồng tử – Thân Đức Giang, con rễ của bà Mục Cưu.

Còn đó những trăn trở

Tìm về dấu tích công cuộc truyền đạo Trung Kỳ, nơi ở của gia đình bà Mục Cưu, ông Xã Xước tại làng Bất Nhị, thân sinh của hai trong bốn vị Tứ Linh Đồng Tử

Một thời mãi nhớ

Quá trình hình thành thanh niên Hưng Đạo những năm sau 1975 và tâm huyết của huynh trưởng Trần Xoài…

Dấu ấn nhiệm mầu

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Dau-An-Nhiem-Mau.mp3

Đồng hành ca

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Dong-Hanh-Ca.mp3

Hòa bước yêu thương

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Hoa-Buoc-Yeu-Thuong.mp3