TRANG

Xuân ấm lòng

Xuân về, chia sẻ những khó khăn cho đồng đạo và bà con xa gần.

Các Thánh sở thuộc HTTG

Hình ảnh của một số Thánh sở trực thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Kỷ niệm 20 năm tu tập sinh tại TP Hồ Chí Minh

Lễ Khánh thành Thánh Thất Trung Thuận

Lớp giáo lý hè và lễ tu tập thành nhân

Hội trại mùa hè

Lễ Khánh thành Trung Tông Thánh Tịnh

Hội nghị giao lưu lần thứ VI

Ngày 09/4/Quý Tỵ (18/5/2013) tại Trung Hưng Bửu Tòa (TP. Đà Nẵng), các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã tiến hành Hội nghị lưu lần VI. Tham dự Hội nghị có chức sắc Đại biểu của 22 đơn vị …

Mừng Chúa giáng sinh

Giữa đêm đông lặng lẽ, trong cánh đồng tối tăm chỉ có các mục tử an phận với đàn chiên, Thiên thần đến báo tin mừng sẽ có một niềm vui lớn “cho toàn dân” là sự sinh ra của một Đấng cứu độ.

Hội nghị giao lưu các tôn giáo

Ngày 09/4/Quý Tỵ (18/5/2013) tại Trung Hưng Bửu Tòa (TP. Đà Nẵng), các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã tiến hành Hội nghị lưu lần VI. Tham dự Hội nghị có chức sắc Đại biểu của 22 đơn vị …

Có một tình thương

Bạch Liên Hoa (môn sanh Cao Đài Chiếu Minh) biên soạn

Kinh sám hối

Minh họa bằng hình ảnh, do chương trình Chung tay ấn tống phát hành