TRANG home

ĐÓA SEN HỌ NGÔ

Đức Ngô Văn Chiêu (1878 – 1932) là môn đệ đầu tiên của Đạo Cao Đài. Thượng Đế tá danh Cao Đài là chủ, ở Phú Quốc lại cho Ngài Ngô tìm dấu thờ và hiện một Con Mắt sáng chói cho Ngài Ngô thấy để tin thờ Thượng Đế qua Thiên Nhãn…

Họ Đạo Nam Trung Hòa

Sau khi xây dựng hai ngôi Thánh sở đầu tiên là Thanh Quang và Từ Quang, Ơn trên lại giao cho nhiệm vụ “Thượng cờ quy nhứt minh chơn Đạo”, ấy là nhiệm vụ lớn lao cần có sự chung lo toàn thể môn đệ Cao Đài khắp Bắc Trung Nam. Do đó, khi Thiêng liêng gắn cho hiệu thất Nam Trung Hòa là đã hé mở Thiên ý. Nơi đây là địa điểm gặp gỡ hiệp hòa giữ các hướn đạo và nhơn sinh của hai miền Nam Trung, mà ngài Lê Trí Hiển là một trong những tiền bối có công lớn trong việc xây dựng Nam Trung Hòa

Họ Đạo Thanh Quang

Thánh tịnh Thanh Quang được khánh thành vào ngày 01/06/Ất Hợi (1935) là Thánh sở đầu tiên tại Quảng Nam, mở đầu sứ mạng truyền Đạo về Trung của đoàn Tứ linh đồng tử .

Mừng Chúa giáng sinh

Giữa đêm đông lặng lẽ, trong cánh đồng tối tăm chỉ có các mục tử an phận với đàn chiên, Thiên thần đến báo tin mừng sẽ có một niềm vui lớn “cho toàn dân” là sự sinh ra của một Đấng cứu độ.

Hội nghị giao lưu các tôn giáo

Ngày 09/4/Quý Tỵ (18/5/2013) tại Trung Hưng Bửu Tòa (TP. Đà Nẵng), các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã tiến hành Hội nghị lưu lần VI. Tham dự Hội nghị có chức sắc Đại biểu của 22 đơn vị …