TRANG

NGÀY MỚI CHO CON

Bài Hát : Ngày Mới Cho Con Nhạc và lời: Tam Thanh

VUN NỀN ĐẠO ĐỨC

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2016/04/01-Vun-nen-dao-duc-melody-D.mp3
Ngày mai tươi sáng khi chúng ta hiệp vầy chung tay.

Ngày mai tươi sáng khi chúng ta đồng lòng hôm nay

Thế giới hòa bình, chung sống chân tình, an vui gia đình.

Bắt đầu cuộc hành trình tu thân.

Dâng Lễ Mùa Xuân

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2016/02/08-Dang-le-Mua-xuan-.mp3

Xuân Hòa Ca

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2016/02/07Xuanhoaca.mp3

Xuân Vui Thầy Lại Riêng Buồn

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2016/02/06Xuan-Vui-Thay-Lai-Rieng-Buon.mp3

Mùa Vui Thánh Ân

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2016/02/04-Mua-Vui-Thanh-An.mp3

Xuân Ước Nguyện

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2016/02/05-Xuan-Uoc-Nguyen.mp3

Xuân Vĩnh Hằng

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2016/02/02-Xuan-Vinh-Hang.mp3

Ngày đầu xuân

http://hocdaocaodai.com/wp-content/uploads/2014/04/Ngay-Dau-Xuan.mp3

ĐÓA SEN HỌ NGÔ

Đức Ngô Văn Chiêu (1878 – 1932) là môn đệ đầu tiên của Đạo Cao Đài. Thượng Đế tá danh Cao Đài là chủ, ở Phú Quốc lại cho Ngài Ngô tìm dấu thờ và hiện một Con Mắt sáng chói cho Ngài Ngô thấy để tin thờ Thượng Đế qua Thiên Nhãn…

Họ Đạo Nam Trung Hòa

Sau khi xây dựng hai ngôi Thánh sở đầu tiên là Thanh Quang và Từ Quang, Ơn trên lại giao cho nhiệm vụ “Thượng cờ quy nhứt minh chơn Đạo”, ấy là nhiệm vụ lớn lao cần có sự chung lo toàn thể môn đệ Cao Đài khắp Bắc Trung Nam. Do đó, khi Thiêng liêng gắn cho hiệu thất Nam Trung Hòa là đã hé mở Thiên ý. Nơi đây là địa điểm gặp gỡ hiệp hòa giữ các hướn đạo và nhơn sinh của hai miền Nam Trung, mà ngài Lê Trí Hiển là một trong những tiền bối có công lớn trong việc xây dựng Nam Trung Hòa

Họ Đạo Từ Quang

Thánh thất Từ Quang được Ơn Trên ban hiệu vào ngày 01/12/Giáp Tuất(1934) và khánh thành vào ngày 15/05/Bính Tý(1936). Thánh thất Từ Quang nơi sinh ra quý anh lớn Như Sơ, Thừa sử Hồ Tân Sinh tiếp nối đạo mạch Trung Kỳ